Burnić, H. “TEORIJSKI TEMELJI KONTAKTNE LINGVISTIKE”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, vol. 13, no. 13, Jan. 2022, pp. 317-30, doi:10.52535/27441695.2021.13.317-330.