Kanurić, H. “IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA”. Zbornik Radova Islamskog pedagoškog Fakulteta U Bihaću, vol. 14, no. 14, Feb. 2023, pp. 85-103, https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/229.