Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik <p>Zbornik radova Islamskog pedagoškog fakulteta u Bihaću je godišnja naučna publikacija ovog Fakulteta, a objavljuje se redovno od 2007. godine.</p> <p>Zbornik radova IPF-a je usmjeren na publiciranje naučnih tekstova iz oblasti koje su zastupljene na IPF-u - prvenstveno islamistike, ali i iz drugih oblasti, poput pedagogije, psihologije i socijalnog rada te je namijenjen stručnoj i akademskoj zajednici, profesorima, saradnicima i asistentima Fakulteta.</p> <p><strong>ISSN 1840-3395 (Print)</strong></p> <p><strong>ISSN 2744-1695 (Online)</strong></p> bs-BA hakija.kanuric@ipf.unbi.ba (Hakija Kanurić) zbornik@ipf.unbi.ba (-) Fri, 30 Dec 2022 00:00:00 +0000 OJS 3.3.0.3 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 KOLEKTIVNE DUŽNOSTI: VJERSKA OBAVEZA I NUŽNOST U REFORMI UMMETA https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/226 <p>Mnogobrojni su razlozi savremene civilizacijske i kulturne zaostalosti muslimana u odnosu na ostale narode, kulture i civilizacije. To je posebna neiscrpna i teška tema koja nije predmet naše studije o kojoj se mnogo pisalo, piše, raspravlja i promišlja. Zaostalost muslimana danas je samo posljedica, a glavni, možda i jedini njen uzrok, je pogrešno, parcijalno i neispravno poimanje, razumijevanje, prihvatanje i primjena islamskog vjerovanja i učenja od strane samih savremenih muslimana.</p> <p>Ispravno vjerovanje i učenje trebaju da kod muslimana profiliraju ispravnu i uravnoteženu percepciju i viziju kosmosa, života i čovjeka i njegovog odnosa prema Bogu, prirodi i ostalim stvorenjima. Bez ispravnog formatiranja svijesti o navedenim istinama kod muslimana nezavidna situacija ummeta se ne može i neće promijeniti.</p> <p>U tom kontekstu ova studija namjerava potencirati jednu od najvažnijih institucija u šerijatu, instituciju kolektivnih obaveza, bez koje, po nama, ne može biti vjerske, civilizacijske a ni kulturne reforme ummeta. Ta institucija je već odavno skoro u potpunosti zanemarena u ovosvjetskom civilizacijskom i kulturnom segmentu, a na vjerskom je uveliko svedena i ograničena samo na neke njene obredne&nbsp; aspekte.</p> <p>Studije će pokušati, u okvirima dostupnog prostora i postavljenih pravila, osvijetliti najbitnije reformatorske dimenzije institucije šerijatskih kolektivnih obaveza el-fardul-kifajeh s ciljem&nbsp; isticanja i ukazivanja na njenu važnost, značaj i reaktiviranje što je neophodno za opstanak, renesansu i napredak ummeta.</p> Sulejman Topoljak Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/226 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 NUŽNOST DUHOVNOG ODGOJA U CURRICULUMU IPF-A BIHAĆ https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/228 <p>Nakon uvoda i razjašnjenja islamske duhovnosti, njene originalnosti, autentičnosti i konačno superiornosti u odnosu na druge vjere i religije, a koja se nalazi u samim temeljima našeg identiteta i garant je našeg opstanka na ovim prostorima, u radu govorimo o institucionalizaciji duhovnog odgoja u realni društveni život što predstavlja posebnu teškoću u multietničkom i multireligijskom društvu.</p> <p>&nbsp;Islamski pedagoški fakultet (IPF) u Bihaću u svom nazivu ima prefiks islamski dok njegov odsjek Socijalna pedagogija i duhovna skrb (SPDS) nosi čak i prefiks duhovna što nužno zahtijeva uvođenje duhovnog odgoja u njegov curriculum ili daje legitimitet da se u predmetima, istraživanjima i diplomskim radovima iz islamskih i uporedo konvencionalnih predmeta mnoga pitanja proučavaju komparativno duhovno i znanstveno i/ili obratno znanstveno i duhovno s mentorima i komentorima iz vjerskih, odnosno konvencionalnih predmeta.</p> <p>Poteškoća institucionalizacije vjere i njenih duhovnih vrijednosti u našem multikulturalnom društvu, a posebno islamskih, najbolje se vidi iz, još uvijek, pokušaja IZ BiH da potpiše Sporazum s državom BiH i postojanje opstrukcija i nepremostivih prepreka da se to realizuje, iako su takvi sporazumi potpisani s predstavnicima druga dva konstitutivna naroda! Na slične prepreke nailazili smo i mi kod realizacije, otvaranja i društveno-ekonomskog statusiranja našeg fakulteta, Odsjeka vjeronauke, Socijalne pedagogije i duhovne skrbi kao i kod nekih predmeta, posebno Duhovne terapije, Genocida, odnosno Savremene historije Bošnjaka i sl.</p> <p>Muslimani Bošnjaci, nažalost, imaju ostrašćene neprijatelje ali imaju i svoj identitet vjeru i superiornu duhovnost. Uz to što šejtani, đavoli u svom vlastitom, ali i ljudskom obliku i dalje rade na istim aktivnostima kao i devedesetih godina prošlog vijeka. Stoga, neka niko ne žali za onim što je prošlo, ali zato neka danas svojski radi na tome da se bez adekvatnog odgovora i spremnosti to ne smije pripremati i desiti nanovo. Treba učiniti sve potrebno da se očuva mir, ali uz to i sve potrebno za preveniranje najsurovijih i najbrutalnijih napada koje možemo, sasvim je izvjesno, ponovo očekivati jer primjer Ukrajine egzemplarno govori da je to itekako moguće i realno i u ovom dobu.</p> <p>Na duhovnom planu kao pripadnici Šehadeta, javnog svjedočenja vjere, dužni smo promovirati uvjerenje da je islam jedino ispravna monoteistička vjera pa ako to druga strana odbije, da im ponudimo ono što je Muhammed, a.s., svojedobno ponudio u vidu mubahale / međusobnog proklinjanja, deputaciji Nedžranaca koja mu je došla iz udaljenih, južnih dijelova Arapskog poluotoka.&nbsp;</p> <p>&nbsp;Kazivanja u hermeneutici Kur'ana o tom historijskom slučaju i dan-danas je aktualno jer nudi put i način na koji se vodi istinski dijalog i trasira odnos s ostalim vjerama i religijama na doktrinarnom planu, bez pretjerivanja / ekstremizma i sile s jedne ili nemara s druge strane, ne samo na planu rata ili pokoravanja drugih ili njihovog slijeđenja, a što je posebno aktualno i u našem slučaju, u našoj domovini koja je multietnička i multireligijska sredina koja ima ekstremista na svim stranama, ali i razumnih ljudi, zemlja koja je doživjela rat i genocid i pokušaj zatiranja muslimanskog stanovništva. Izazov mubahale koji je historijski bio upućen deputaciji kršćana iz Nedžrana može se u savremeno doba prenijeti i na njihove sadašnje vjerske predstavnike ali isto tako, ne sporeći da ima iskrenih vjernika u svoje ideologije na svim stranama, asketa i dobrih ljudi i kod drugih (neispravnih) religija, ne samo muslimana, i njima preporučujemo da se makar zatvore u samoći između četiri zida i iskreno zamole Božiju milost da im se podari, ne bi li ih Uzvišeni zbog iskrenosti uputio na Pravi put.</p> Muharem Štulanović Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/228 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 IMOVINSKA PRAVA SUPRUGE – ŠERIJATSKO-PRAVNA PERSPEKTIVA https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/229 <p>Rad eksplicira imovinske obaveze muža i prava koja žena putem braka ostvaruje, za vrijeme trajanja bračne zajednice i nakon njenog prekida razvodom ili smrću muža. Poseban akcent stavljen je na imovinu koju muž i žena zajedno stječu, jer upravo ta imovina nerijetko biva predmet spora među bračnim drugovima. U radu se elaboriraju prava žene u zajedničkoj imovini u situaciji kada žena ima vlastita primanja kojima doprinosi stjecanju bračne imovine, kada nema vlastita primanja, ali svojim radom izravno doprinosi unapređenju bračne imovine, i stanju kada žena nema vlastita primanja, ne učestvuje izravno u stjecanju bračne imovine, ali obavlja kućne poslove, brine o djeci i mužu daje priliku da se posveti poslu van kuće.</p> Hakija Kanurić Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/229 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 ZEKAT NA MED – KOMPARATIVNI PRISTUP https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/230 <p>Analiza islamsko-pravnih pitanja komparativnom metodom različitih mezheba prikladna je našem vremenu u kojem se javnost suočava s različitim mišljenjima islamskih pravnika. Ta metoda omogućava da se pravna pitanja temeljito analiziraju i sagledaju s različitih aspekata, da se razmotre oprečni dokazi, shvate uzroci razilaženja i prepozna mišljenje koje podupiru najjači argumenti. Jedno od pitanja po kojima se islamski pravnici razilaze jeste zekat na med, da li je obavezan ili ne. Ovaj rad nastoji eksplicirati mišljenja učenjaka po tom pitanju, analizirati argumente na kojima grade svoje stavove, olakšati razumijevanje uzroka razilaženja islamskih pravnika i ukazati na odabrano mišljenje o zekatu na med.</p> Hakija Kanurić Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/230 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 O NAMJERNOJ UPOTREBI METAFORE TSUNAMI ISLAMIZACIJE U JAVNOM DISKURSU https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/231 <p>Primjenom metode za identifikaciju potencijalno namjerne metafore (DMIP), analizira se izraz tsunami islamizacije kako bi se opisala njegova komunikativna funkcija i posljedice upotrebe u javnom diskursu. Cilj rada je pokazati da se figurativni jezik može koristiti za podupiranje ideoloških tvrdnji i da je pritom retorički efikasan.</p> Mersina Mujagić, Alma Pehlivanović Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/231 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 DIDAKTIČKO-METODIČKI ODGOVORI NA SAVREMENE IZAZOVE ODGOJA I OBRAZOVANJA https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/232 <p>Svakodnevno čujemo da škole adekvatno ne pripremaju mlade ljude za život i rad u eri visokotehnološke industrije i inovacija. Očigledno je da postoji nepodudarnost između onoga što se nudi učenicima i onoga što im je potrebno u globaliziranom svijetu. Ovaj disbalans je moguće premostiti izmjenom dominantne paradigme u obrazovanju. Cilj rada je mapirati i analizirati vještine koje su krucijalne za koračanje u susret vremenu, a koje je potrebno institucionalno učiti i podučavati. Pregledom literature ustanovljeno je da kritičko mišljenje, kreativnost, konstruktivistički okvir za učenje i mudrost stvaraju preduslove za učenje na drugačiji, angažiraniji i aktivniji način. Stoga, ove vještine treba integrisati u kurikulum. U kompiliranju nalaza iz brojnih studija, evidentno je da kurikulum zasnovan na navedenim vještinama ima potencijal da prevlada nedostatke tradicionalnog modela, čime se otvara horizont brojnih mogućnosti za intelektualni, materijalni i duhovni preobražaj. Međutim, samo “kozmetičke” promjene kurikuluma neće imati pozitivne efekte. Težiti izvrsnosti je moguće jedino uz značajnije izmjene i prilagodbe koje trebaju ishoditi razvijanjem generativnih kurikuluma orijentisanih ka kritičkom mišljenju, kreativnosti, konstruktivizmu i mudrosti. Dakle, u radu se specificiraju i predstavljaju oblici učenja koji trebaju jasniju i ozbiljniju kurikulumsku potporu.</p> Amina Smajović Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/232 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 NEKI IZAZOVI OBRAZOVANJA U BUDUĆNOSTI https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/233 <p>Preobražaj društva doveo je i do promjena u obrazovnoj sferi što je potaknulo interes sociologa da pokušaju otkriti u čemu se sastoje te promjene i na koji način utiču na obrazovanje. U ovom radu tematiziraju se neke kompleksne pojave koje karakteriziraju savremena postindustrijska društva te načini kako se obrazovanje mijenja u kontekstu društvenih promjena. Temeljna pitanja koja se postavljaju u ovom tekstu su: šta je funkcija, svrha, cilj i zadatak&nbsp; obrazovanja&nbsp; u brzo mijenjajućem društvu danas? Kakva je neposredna budućnost i perspektiva&nbsp; obrazovanja u razdoblju postmoderne?</p> <p>U kontekstu promjenjive uloge obrazovanja u savremenim društvima propituje se uticaj informacijskih tehnologija&nbsp; na obrazovanje i ističe važnost koncepcije cjeloživotnog učenja. Potom se razmatraju implikacije savremenih procesa globalizacije na obrazovanje, te perspektive obrazovanja u razdoblju postmoderne. Ovaj rad sažeo je neke od proturječnih&nbsp; trendova&nbsp; obrazovanja uključujući i pitanje&nbsp; rastuće društvene nejednakosti i implikacija na jednakost u obrazovanju.</p> Elvira Islamović Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/233 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 SOCIJALNE GRUPE I VOĐSTVO U ZATVORSKIM USTANOVAMA https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/234 <p>Socijalne grupe formirale su se najprije zbog uspješnijeg preživljavanja pojedinca, a kasnije zbog potrebe za bliskošću i udruživanjem s drugima, odnosno zbog afilijativnog i gregarnog motiva. Osnovni cilj ovog rada jeste prikazati način nastajanja i formiranja socijalnih grupa unutar zatvorske ustanove, a u radu se bavimo i određenjem pojma vođstva i odabira vođe u zatvorskim ustanovama, naglašavajući složenost i specifičnost koncepta vođstva u ovom okruženju. Vođe socijalnih zatvorskih grupa jesu obično pojedinci koji imaju relativno stalan boravak u zatvoru, a izbor vođe u ovakvoj sredini razlikuje se od izbora vođe u slobodnim grupama, pri čemu posebno značajnu ulogu imaju osobine ličnosti vođe.</p> Ema Šahinović Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/234 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 POZICIJA ARAPSKOG JEZIKA NA GLOBALNOM NIVOU https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/235 <p>Arapski jezik je jedan od pet najraširenijih jezika na svijetu, a pojava islama i objava Kur'ana na arapskom jeziku je glavni razlog njegove široke rasprostranjenosti na globalnom nivou.</p> <p>Arapski jezik je kroz historiju imao veliki utjecaj na sve jezike muslimanskih naroda, a svi sljedbenici islama gaje pozitivne emocije spram jezika na kojem je objavljena posljednja Božija objava, zbog čega ulažu značajan trud da nauče arapski alfabet i pravilno uče Kur'an.</p> <p>Budućnost arapskog jezika je svijetla iz više razloga. Pored činjenice da je to jezik Kur'ana, za kojeg se Uzvišeni Allah obavezao da će ga čuvati do Dana sudnjega, jedan od razloga svijetle budućnosti arapskog jezika jeste i visoka stopa nataliteta u arapskom svijetu u odnosu na ostale zemlje svijeta, kao i civilizacijske vrijednosti koje krase narod koji govori ovim jezikom.</p> Hajrudin Hodžić Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/235 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 SLIČNOSTI I SPECIFIČNOSTI GERMANIZAMA U RAZLIČITIM KRAJEVIMA BOSANSKE KRAJINE https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/236 <p>Posuđenice iz njemačkog jezika u lingvističkoj literaturi nazivaju se germanizmima. One su dio integrirane leksike koji je ušao u bosanski jezik kao posljedica bosansko-njemačkih jezičkih kontakata. Kroz ovaj rad analizira se njihova prezentnost na prostorima Bosanske krajine te se prikazuju rezultati istraživanja germanizama u jeziku najčitanijih novina na bosanskom govornom prostoru Bosanske krajine. To su dnevne novine „Dnevni avaz“ i sedmične lokalne novine „Krajina“, „Moja Sana“ i „Reprezent“ (objavljene u razdoblju između 2008. i 2020. godine). Istraživanje je provedeno na 8.420 ekscerpiranih germanizama.</p> <p>Glavni cilj rada je identificiranje germanizama te prikazivanje njihove zastupljenosti u regionalnim i nadregionalnim novinama i njihova distribucija. Prvo su ekscerpirani germanizmi iz nadregionalnih novina „Dnevni avaz“, koje su&nbsp; najčitanije u bosanskim gradovima. Zatim su uzete u obzir lokalne novine Bihaća, Sanskog Mosta i Velike Kladuše. Za svake pojedine novine sastavljen je zaseban korpus koji je potom kompariran s ciljem prikazivanja sličnosti i specifičnosti germanizama u različitim krajevima Bosanske krajine. Rezultat je određeni broj germanizama specifičan za govorno područje Bosanske krajine.</p> Hatidže Burnić Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/236 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 REPETICIJA ISTOKORIJENSKIH FORMI U HADISKOM TEKSTU NA PRIMJERU HADISA EN-NEVEVIJEVE ZBIRKE RIYĀḌ AL-ṢĀLIḤĪN https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/237 <p>Predmet istraživanja ovoga rada je repeticija istokorijenskih formi u hadiskom tekstu. Cilj ovog rada je ponuditi teorijski uvid u repeticiju korijena u arapskom jeziku, a zatim predstaviti lingvistički opis i propitati funkciju upotrebe repeticije korijena u hadiskim tekstovima zbirke Riyāḍ al-ṣāliḥīn (Vrtovi pobožnjaka) En-Nevevija. Kako je istraživanje lingvističke prirode, istraživanje se temelji na analitičko-deskriptivnom metodu uz primjenu jezičke analize koja se temelji na tradicionalnom konceptu arapske gramatike. Istraživanje pokazuje da je uloga repeticije riječi i korijena u hadiskom tekstu višeslojna i ogleda se u oblikovanju hadiskog teksta u formalnom i značenjskom pogledu. Kohezija i koherentnost hadiskog teksta, realizacija značenjskih i stilističkih intencija hadiskog teksta su najznačajnije funkcije ove vrste ponavljanja u hadisu.</p> Mithat Jugo Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/237 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000 ZASTUPLJENOST ODRŽIVOG RAZVOJA U PROCESU CJELOŽIVOTNOG UČENJA NA VISOKOŠKOLSKIM OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/238 <p>Prema preporukama UNESCO-a, odavno se u studijske programske sadržaje visokoškolskih institucija implementira sadržaj održivog razvoja. Općenito, u današnjem vremenu 21. vijeka zastupljenost održivog razvoja u općem procesu cjeloživotnog učenja na visokoškolskim institucijama sve više postaje prioritet.&nbsp;</p> <p>U radu je analizirana zastupljenost sadržaja održivog razvoja u studijskim programima / kurikulima Univerziteta u Bihaću na dva fakulteta – Islamski pedagoški fakultet (IPF) i Biotehnički fakultet (BTF). Rezultati kvantitativne i kvalitativne analize ukazuju da je na analiziranih 7 smjerova četverogodišnjeg studija I ciklusa visok procenat implementiranosti sadržaja održivog razvoja u kurikulume predmeta. Općenito, na IPF-u zastupljenost kod obaveznih i izbornih predmeta sa sadržajem održivog razvoja po smjerovima iznosi preko 50%. Na BTF-u zastupljenost sadržaja održivog razvoja je, također, visoka oko 60%. (osim kod smjera Prehrambena tehnologija na kojem je procentualna zastupljenost niska 39,1%). Rezultati istraživanja su, također, pokazali visok nivo znanja o održivom razvoju na obje visokoškolske institucije tj. na IPF-u 47,5% (19 ispitanika), na BTF-u 74,0% (37 ispitanika).</p> <p>Općenito, na osnovu odgovora studenata, istraživanja pokazuju da su oni dovoljno osviješteni u području održivog razvoja te da je implementacija savremenih metoda učenja, podučavanja kao i oblika i načina rada kvalitetno zastupljena.</p> Fatima Muhamedagić, Amir Đulić Copyright (c) 2022 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://ipf.unbi.ba/ojs/index.php/zbornik/article/view/238 Mon, 06 Feb 2023 00:00:00 +0000