Islamska vjeronauka

Šifra
SEMESTAR III
P
V
ECTS
03-115-B-IV
Tefsirske teme
3
1
5
03-116-B-IV
Učenje Kur’ana
3
2
5
03-117-B-IV
Da’vetske metode
3
1
5
03-118-B-IV
Školska pedagogija
3
2
5
03-119-B-IV
Arapski jezik kroz praksu I
3
2
5
 
Izborni predmet
2
2
5
UKUPNO
17
10
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI
P
V
ECTS
03-120-B-IV
Retorika
2
2
5
03-121-B-IV
Hifz Kur'ana
2
2
5
03-122-B-IV
Socijalna pedagogija
2
2
5