Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Preuzmi kompletan plan i program.

Odsjek Socijalne pedagogije i duhovne skrbi

Studijski program Socijalna pedagogija

Dodiplomski studijski program Socijalna pedagogija traje četiri godine i pruža studentima znanja iz oblasti socijalne pedagogije, pedagogije, socijalnog rada, psihologije, prava i duhovne skrbi. Studij vodi ka sticanju zvanja Bakalauret/Bachelor socijalne pedagogije i obuhvata skupinu predmeta koja su usmjerena na razumijevanje socijalnih problema i razvoj vještina za rad sa društveno marginalizovanim grupama.
Socijalna pedagogija je interdisciplinarna naučna disciplina koja se bavi različitim aspektima razvoja, obrazovanja i socijalizacije ljudi u zajednici. Cilj socijalne pedagogije je da doprinese razvoju socijalne kohezije, jednakosti, pravde i solidarnosti u društvu. Socijalna pedagogija se fokusira na različite društvene grupe, uključujući djecu, mlade, starije osobe, djecu i mlade sa poremećajima u ponašanju, osobe sa invaliditetom, ovisnike, migrante i druge vulnerabilne skupine.
Socijalni pedagozi pomažu u razvijanju različitih obrazovnih, kulturnih i socijalnih programa i aktivnosti koje promovišu integraciju i inkluziju marginalizovanih grupa u zajednici. Oni također rade na prevenciji socijalnih problema kao što su siromaštvo, nasilje i diskriminacija. Socijalni pedagozi kroz proces studiranja stiču različite kompetencije koje su neophodne za uspješnu primjenu socijalne pedagogije u praksi, što uključuje sposobnost da prepoznaju socijalne probleme u zajednici, da uspostave i održavaju pozitivne odnose sa marginalizovanim grupama, razvijaju i sprovode programske aktivnosti, evaluiraju programe i obučavaju druge stručnjake koji rade sa ciljnom grupom. Sticanje znanja i vještina iz ove oblasti može biti odlična osnova za karijeru u oblastima koje se bave podrškom društveno marginalizovanih grupa i razvojem društvene pravde i jednakosti. Kroz svoj rad i aktivnosti, socijalni pedagozi mogu doprinijeti stvaranju boljeg društva za sve.