Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Šifra
SEMESTAR I
P
V
ECTS
03-101-B-SPDS
Opća pedagogija
3
2
5
03-102-B-SPDS
Socijalna pedagogija
3
2
5
03-103-B-SPDS
Opća psihologija
3
2
5
03-104-B-SPDS
Uvod u nauku Kur'ana
3
2
5
03-105-B-SPDS
Sira – životopis Muhammeda a.s.
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI I SEMESTAR
P
V
ECTS
03-106-B-SPDS
Savremena povjest BiH
3
2
5
03-107-B-SPDS
Komunikacijske vještine
3
2
5
03-108-B-SPDS
Sociologija religije
3
2
5