Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Šifra
SEMESTAR II
P
V
ECTS
03-109-B-SPDS
Školska pedagogija
3
2
5
03-110-B-SPDS
Engleski jezik I
3
2
5
03-111-B-SPDS
Socijalna politika i zaštita
3
2
5
03-112-B-SPDS
Uvod u arapski jezik
3
2
5
03-113-B-SPDS
Humanizam religijskih sistema
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMETI II SEMESTAR
P
V
ECTS
03-114-B-SPDS
Socijalni rad u ustanovama i socijalni menadžment
3
2
5
03-115-B-SPDS
Uvod u islamsku kulturu i civilizaciju
3
2
5
03-116-B-SPDS
Socijalni rad sa starijim osobama
3
2
5