Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Šifra
SEMESTAR III
P
V
ECTS
03-117-B-SPDS
Njemački jezik I
3
2
5
03-118-B-SPDS
Predškolska pedagogija
3
2
5
03-119-B-SPDS
Psihologija djetinjstva i mladosti
3
2
5
03-120-B-SPDS
Osnovi islamskog vjerovanja
3
2
5
03-121-B-SPDS
Uvod u učenje Kur'ana
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET III SEMESTAR
P
V
ECTS
03-122-B-SPDS
Biologijske osnove ponašanja
3
2
5
03-123-B-SPDS
Arapski jezik
3
2
5
03-124-B-SPDS
Ljudska prava i slobode u islamu
3
2
5