Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Šifra
SEMESTAR VI
P
V
ECTS
03-141-B-SPDS
Duhovna terapija
3
2
5
03-142-B-SPDS
Socijalna skrb ciljanih grupa
3
2
5
03-143-B-SPDS
Psihologija ličnosti
3
2
5
03-144-B-SPDS
Penologija
3
2
5
03-145-B-SPDS
Interkulturalni odgoj
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET VI SEMESTAR
P
V
ECTS
03-146-B-SPDS
Socijalni rad sa pojedincem i grupom
3
2
5
03-147-B-SPDS
Socijalna medicina
3
2
5
03-148-B-SPDS
Retorika
3
2
5