Socijalna pedagogija i duhovna skrb

Šifra
SEMESTAR VIII
P
V
ECTS
03-157-B-SPDS
Tretman djece i mladih s poremećajima u ponašanju
3
2
5
03-158-B-SPDS
Socijalna patologija
3
2
5
03-159-B-SPDS
Metodologija istraživanja u pedagoško-socijalnom radu
3
2
5
03-160-B-SPDS
Socijalna psihologija
3
2
5
 
Izborni predmet
3
2
5
03-199-B-SPDS
Diplomski rad
 
 
 
UKUPNO
18
12
30

 

Šifra
IZBORNI PREDMET VIII SEMESTAR
P
V
ECTS
03-161-B-SPDS
Informatika i obrazovna tehnologija
3
2
5
03-162-B-SPDS
Učenje Kur’ana
3
2
5
03-163-B-SPDS
Tretman ovisnika
3
2
5